W żłobku Miś dziecko może wyrażać swoje potrzeby zgodnie ze zdaniem: Pomóż mi samemu to zrobić!
W żłobku Miś dziecko może wyrażać swoje potrzeby zgodnie ze zdaniem: Pomóż mi samemu to zrobić!

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi do lat 3, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Żłobek Miś wspiera  rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewnia dziecku możliwość nauki poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie, gdy są w pracy. Żłobek Miś zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, aby czuły się bezpiecznie i komfortowo. W żłobku Miś dzieci spędzają czas beztrosko i wesoło, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże im się szybciej rozwijać - zdobywają nowe umiejętności prospołeczne, takie jak: nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, praca w grupie z rówieśnikami i dorosłymi, nauka samodzielności, kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych, nauka kultury osobistej.

Każda niepotrzebna pomoc dziecku jest przeszkodą w rozwoju!
Każda niepotrzebna pomoc dziecku jest przeszkodą w rozwoju!

PrzedszkoleKrasnoludek zapewnia dzieciom bezpieczne, beztroskie, radosne i miłe dzieciństwo. Pragniemy aby każde z podopiecznych czuło się  szczęśliwe i akceptowane. Realizujemy treści programowe wychowania przedszkolnego, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole. Przygotowujemy dziecko do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Osiągnięcie takiego celu jest możliwe poprzez właściwą opiekę dydaktyczną i wychowawczą, kierowaną przez nauczyieli z wyższym kierunkowym wykształceniem pedagogicznym. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm, poczucie własnej wartości i godności. Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. Przestrzegamy praw dziecka. Chwalimy za każde nawet najmniejsze osiagnięcia i postępy, ale także za próby podjęcia współpracy. Zapewniamy fachową opiekę. Uczymy życia społecznego opartego na zaufaniu, wzajemnej życzliwości, pomocy. Budujemy reguły życia przedszkolnego i społecznego w ten sposób, aby dziecko wiedziało, co można robić, a czego nie wolno.Tworzymy warunki, które dają dzieciom szansę, by stawały się: samodzielne, otwarte na rówieśników i dorosłych. By potrafiły radzić sobie w różnych, często trudnych emocjonalnie sytuacjach. Pragniemy, aby dzieci wspominały pobyt w przedszkolu jako jeden z najpiękniejszych i najradośniejszych momentów swojego życia!